Peters MEGA65 memo-menageri

At få en MEGA65 inden for dørene har på mange måder fremkaldt mindelser til dengang, jeg for første gang stiftede bekendtskab med en Commodore 64 – og dermed en computer. Jeg anede INGENTING og hver en lille kommando, jeg lærte – uanset om det handlede om lave primitive tegninger med PETSCII-grafik, indlæse og gemme spil på bånd eller programmere småtterier i BASIC var en lille triumf.

Dengang var der ikke noget internet, hvor man hurtigt kunne finde løsningerne. I dag har vi internettet, men med et yderst begrænset antal MEGA65 computere “i det fri”, er der ikke meget hjælp at hente udover de velskrevne (men langt fra udtømmelige) manualer og et par guides hist og her.

Så nu har jeg besluttet mig for at samle nogle af de åbenbaringer, jeg gør mig, på denne side. Foreløbig er der ingen forkromet plan, og tilføjelser til siden vil formentlig ske med en gletchers hastighed.


Disk- og filhåndtering

Directory af SD-kort

For at liste alle filerne på SD-kortet bruges kommandoen DIR efterfulgt af U12, som er drevbogstavet for SD-kortet.

DIR U12

Mounte en disk fra SD-kort

For at mounte en D81-fil, som ligger på SD-kortet, kan man bruge MOUNT-kommandoen. I udgangspunktet skrives blot:

MOUNT "MYDISK.D81"

Som standard mountes filen til drive 8 (U8) – for andre drevnumre, tilføjes et argument:

MOUNT "MYDISK.D81",U9

Mounte en disk fra SD-kort i en mappe

Befinder diskfilen sig i en mappe på SD-kortet, kan du bruge kommandoen CHDIR til at skifte til den pågældende mappe, og herefter mounte denne.

CHDIR "MYSUBDIR",U12
MOUNT "MYDISK.D81"

U12 er drevnummeret på SD-kortet.

Starte en anden core fra MEGA 65 BASIC

10 S%=5 : REM SLOT NR., FX DET SLOT C64 CORE ER PLACERET
20 PRINT"ER DU SIKKER PÅ, AT DU ØNSKER AT STARTE COREN I SLOT";S%;
30 INPUT R$
40 IF R$<>"J" THEN NEW
50 BANK 128 : POKE $D6C8,16,(S% AND 1)<<7,S%>>1,0
60 POKE $D6CF,$42
70 PRINT"START AF SLOT";S%,"FEJLEDE!"

Gå fra GO64 mode retur til MEGA65 mode

Det er muligt at hoppe fra BASIC i GO64 mode og retur til MEGA65 mode blot vha. en enkelt SYS-kommando:

SYS 58552